Pósa Lajos A rab című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Vén vármegye háza előtt
 -   -  U  U  - U U -   
Dolgoznak a rabok,
 -  -  U  U  U -   
Nehezebb a bilincsnél is
 U U -   U  U -    -  -  
Nagy nehéz bánatok.
 -    U -   - U U   

 
Iskolából egy kis lányka
-  U - -  -    -   -   U
Épen arra ballag,
- U  -  U  -  -   
Mosolygása szép szivárvány,
 U -   - U   -    U -  -    
Szeme kéklő csillag.
  U U  -  -   -  U   

 
Odafut a legbusabbhoz,
U U U  U  -  U -   -   
Kezet csókol szépen;
 U -    - -    - U  
Ölbe kapja a szegény rab
-  U  -  U U   U -    -  
S könny csillog szemében.
   -      -  -    U - U  
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
Alliteráció

AlliterációAlliteráció