Fülöp Áron Brekeke úr és Kurutty néne című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Ez aztán a furcsa eset!
U  -  -  U  -   U U U  
El sem hinném, hogy megesett,
-   -   -  -    -    U U -    
Ha egy száz esztendős gólya
 U -     -  -   -  -   -  U 
Maga nem beszélte vóna,
 U U  -   U  -  U  - U  
S nyomban hitet nem tesz rája
    -  -   U -   -   -    - U 
Három tücsök s hat veréb.
 - -   U  -     -   U -  
Elmondom hát, amint történt,
-  -  -   -   U -    -  -    
Jöjjetek csak közelébb.
 -  U -    -   U U -    

  
Brekeke úr s felesége
  U U U -     U U - U 
Kuruttyoló Kurutty néne,
 U -   U -  U -     - U  
Szúnyogokra vadászgattak
  -  U -  U  U -   -  -  
Fűmagocskát halászgattak;
 - U -   -   U -   -  -   
Káka tövén, béka várban
 - U  U -    - U  -  -  
Minden este, hajaha -
 -  U  -  U   U U U   
Volt énekszó, dínom-dánom,
 -   - -   -   - -   - -   
Hejehuja, lakoma.
 U U U U   U U U  

  
Brekeke úr egy szép reggel
  U U U -  -     -   -  U 
Az ágyából mérgesen kel,
U  -  - -   -  U -   -   
Jobbra brekeg, balra brekeg,
 -   -   U -    -  -   U U  
A haragtól majd megreped:
U  U -  -   -    -  U -    
Hogy ez így van, hogy az úgy van,
 U   U  -    -    U   U  -    -   
Hogy ő megver valakit,
 U   -  -  -   U U -   
Hogy ő ilyen sovány tóban
 U   - U  -   U -    - -  
Béka-uccse nem lakik!
 - U -   U  -   U U   

  
Brikkom-brekkem, ha haragszom,
  -  -    -  -    U  U -   U   
- Igy kuruttyol: - Készülj asszony,
  -    U -   -      -  -   -   -    
Mert én tovább ki nem állom,
 -   -   U -    U  U  -  -   
Kivándorlunk, békapárom!
 U -  -  -     - U - U  
Amerika úgy sincs messze,
U U U U -    -     -   U  
Csak amott túl a dombon,
  U  U -    -  U  -  U  
Ott van boldog béka-élet,
-    -   -  -   - U - U  
Oda megyünk, ha mondom!
U U  U  -     U  -  U   

  
Kurutty néne ámul-bámul,
 U -     - U - -   - -   
Jól értette, vagy fonákul?
 -  -  -  U   -    U - -   
De csak megy a kamarába,
 U   -   U   U  U U - U 
Összepakol hamarjába,
-   U U -   U -  - U  
Szunyogoldalt, légycubákot,
  U  U -  -     -   U - -   
Fűmagocskát, négy szemet -
 - U -   -    -     U -    
S tarisznyával, gyalogszerrel
   U -    - -     U -   -  U 
A békapár útra ment.
U  - U -  -  U  -    

  
Mennek-mennek, mendegélnek;
 -  -   -  -    -  U -  -   
Hát egy egér jön feléjek.
 -  U   U -   -   U - -   
Hopp, mi van a tarisznyába`?
 -     U  U  U  U -    - U  
Ide vele hamarjába!
U U  U U  U -  - U  
Kurutty néne kipakolta
 U -     - U  U U -  U
A tarisznyát elébe,
U  U -    -  U - U  
S a kis egér, mi benne volt,
  U  U  U -    U  -  U  -    
Mind megette ebédre.
 -    U -  U U -  U  

  
Mennek-mennek, mendegélnek;
 -  -   -  -    -  U -  -   
Hát egy gólya jön feléjek;
 -  -    -  U  -   U - -   
Piros csőre kitteg-kattog,
 U -    - U  -  -   -  -   
Sárga lába tipeg-tapog -
 -  U  - U  U -   U U    
- Tyű, de békaszagot érzek!
    -   U  - U  U U  -  U   
- Már távolról kelepel, -
   -   - -  -   U U -     
Kelep, kelep, - tyű, de jó lesz
 U -    U -       -   U  -  U  
Egy kis békaeledel!
-    -   - UU U U   

  
Brekeke úr, Kurutty néne,
  U U U -    U -     - U  
No most itt a világ vége!
 U  -   -   U  U -   - U  
Lapu sincsen, zsombék sincsen,
 U U  -   -     -  -   -   -   
Mi befedjen, mi elrejtsen.
 U  U -  -    U -  -   U   
- Jaj, de nini, mily szerencse,
   -    U  U U   -     U -   U 
Itt az egér kapuja, -
-   U  U -   U U U    
Három ugrás, kilenc bukfenc,
 - U  -  -    U -    -  -    
Beugranak hát oda.
 U-  U -   -  U U  

 
Öreg egér zirmeg-zörmög:
U U  U -   -  -   -  U    
- Cerrem-cirrom, mi az ördög:
   -  -   -  -    U U  -  -    
De amikor megismeri,
 U U U -   U -  U U  
Két tenyerét összeveri:
 -   U  U -  -   U U U   
- Béka komám, komám asszony!
   - U  U -    U -  -   -    
Hadd ölelem - hozta ég!
 -   U U -     -  U -   
Szegény házam soh`se remélt
  U -    - -   -   U  U -  
Ilyen ritka szerencsét!
U  -   -  U   U -   -   

  
Brekeke úr s Kurutty néne
  U U U -     U -     - U 
Majd elsülyedt szégyenébe`.
 -   -  U  -     -  U - U  
El nem mondták a gazdának,
-   -   -   -  U  -  - -   
Milyen botor útban járnak.
 U  -   U U  -  -   -  U  
Ironkodva, pironkodva
U -  -  U   U -  -  U 
Kibrekegték elvégre,
 -  U -  -  -  -  U  
Hogy ők biz a komájukhoz
 U   -   U  U  U - -  -  
Betértek egy ebédre.
 U -  U  U   U -  U  

  
No, de erre, - lirom-lárom,
 U   U -  U     U -   - -   
Lett is aztán dínom-dánom!
 -   U  -  -   - -   - -   
Sem azelőtt, sem azóta
 U  U U -     U  U - U 
Nem volt annyi egér-nóta.
 -   -   -   U U -   - U 
Ebéd után a házi úr
U -  U -  U  - U -  
Kocsijába befogott,
 U  U - U  U U -    
S vendégivel - gyí te, gyí te! -
   -  - U -      -  U    -  U    
Vígan haza robogott.
 - -   U U  U U -    

 
A két béka haza érve
U  -   - U  U U -  U 
Kiállott a tó szélére;
 U-  -   U  -   - - U 
Örömükben hálálkodtak,
U U -  -   - -  -  -   
Béka-módra imádkoztak;
 - U  -  U U -  -  -   
S kuruttyolva kikiálták:
   U -   -  U  U U-  -    
Sehonnai halálig,
 U -  UU  U - -   
Magyarország szép földéről
 U  U -   -    -   -  - -  
Más országba ki vágyik!
 -  -   -  U  U  -  U  
A

A

B

B

C

D

E

D

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

B

B

C

B

D

E

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

A

A

B

C

B

C

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

B

B

C

D

E

D

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

B

B

C

D

D

E

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

B

C

D

A

E

A

 8

8

9

8

8

7

8

7

A

A

B

B

A

C

D

C

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

B

B

C

D

E

F

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

B

B

C

D

E

E

 8

8

8

8

8

7

9

7

A

B

C

C

D

A

E

A

 8

9

8

8

8

7

8

7

A

A

B

B

C

D

E

D

 8

8

8

8

8

7

8

7

A

A

B

B

C

D

E

D

 8

8

8

8

8

7

8

7

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció