Kaffka Margit Petike jár című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Két harcsaszájú, picike jószág,
 -   -   U  - -   U U U  -  -   
Butácska, édes gyerektopán,
 U -   U  - -    U -  U -   
Tétova, együgyű, - tündéri nesszel
 - U U  U  U  -     -  - U  -   -  
Most tipeg átal egy ócska szobán.
 -    U U  - U  U   -   U   U -   
- Ébred a szívem játékos kedve,
  -  U  U   - -   - - -   -  U 
Elborít hófehér virágeső. -
-  U -   - U -   U - U -   
Amikor látom a kacagásom
U U -   - U  U  U U - -  
Hangosan, édesen csapkod elő.
 -  U U   - U -    -  U  U -  
Sok régi holmin, szürke íráson
 -   - U  -  -     -  U - - U 
Úgy fut, iramlik száz furcsa sugár,
-    U   U -  -    -   -   U  U -   
S én ennek is, annak is kiáltani vágyom:
  -  -  U  U   -  U  -   U-  U U  -  U    
- Tip-top! Megindult. Petike jár!
   -   -    U -  -     U U U  -   

  
Még fogja erősen az asztallábat,
 -   -  U U - U  U  -   -  - U  
És nyitva az ajka és úgy kipirul!
-    -  U U  -  U -  -    U U -   
Hős emberi lázzal, tüzes akarással
 -  -  U U  -  -    U U  U U -  U 
E rózsarügyecske megállni tanul.
U  -  U U  -   U  U -   U  U -   
Most, - most! Elhagyja és indul előre,
 -       -    -  -   U -  -  U  U - U  
Hogy csetlik-botlik, mily tévedező!
 -     -  -   -  -    -    - U U -  
Tip-top! S aprózva, közbe megállva
 -   -     -  -  U   -  U  U -   U 
Koppan vitézül a törpe cipő.
 -  -   U - U  U  -  U  U -  
Már ideér. Most nyújtja a karját.
 -  U U-    -     -   U U  -  -   
- "Csak lassan, okosan, Peti fiam!"
     -   -  U   U U -    U U  U-    
S megered szaporán, - elesni nem ér rá,
   U U -    U U -     U -  U  U  -   - 
Előre hajlik - s az ölembe van.
U - U  -  -      U  U -  U  U   

  
Tetszik a játék. Kezdeti újra.
 -   U  U  - -    -  U U -  U 
A karszék mellé kerülök én,
U  -   -   -  -  U U U  -   
Nagyhosszút lépne, nagyhamar elérne,
 -   -   -   -  U   -   U U  U -  U  
S fölbillen szegényke az elején.
   -  -  -    U -   U U  U U -   
Remeg a szája, sírni szeretne,
 U U  U   - U   -  U   U -  U  
Szétnéz: sajnálja-é valaki?
  -  -    -  -  U -  U U U  
Gondolkozik... majd felkél szepegve,
 -  -  U -      -    -  -    U -  U  
S új erővel fog újra neki.
  -  U - -   U  -  U  U U  
Rózsaszín ujját előre tartva,
 -  U  -  -  -  U - U  -   U  
"Tip-top" - így indul óvatosan,
  -   U     -   -  U  - U U -   
Halkan, selypítve biztatja magát, hogy:
 -  -    -   -  U  -  -  U  U -    U     
- "Csak las-san! - Okos-san! - Peti fi-am!"
     -   -   U     U -   -      U U  U U    

  
S elnézem hosszan, homályos szemmel,
  -  - -   -   -    U -  -    -  -   
Borús káprázat száll le reám.
 U -   -  - -    -    U  U-   
...tűnnek az évek... Megöregedtem...
    -  U  U  - -      U U U -  U    
Egyedül lakom ócska szobán.
U  U -   U U  -   U   U -   
S ím néha erős lépés zaja hallik,
  -   - U U -   - -   U U  -  -   
Jön egy daliás, ifjú legény,
 U  -    U U-   -  -  U -    
- "Te vagy? Mit adjak? Kávét-e? Kalácsot?" -
    U  -     U  -  -    - -  U   U -  -      
Tip-top! Öregesen járom körül én.
 -   U   U U U -   - -   U U  -   
S míg sok vidám csínyjét, nagy küszködését
   -   -   U -    -   -    -    -   U - -  
Sorra beszéli, kacagva, vígan, -
 -  U  U  - U   U -  U   - -     
Reszketve, ijedten suttogom én el:
 -   -  U  U -  -   -  U U  -  U    
- "Csak lassan,
     -   -  -   
Csak lassan, okosan, Peti fiam!"
  -   -  U   U U -    U U  UU   
A

A

B

A

B

C

D

C

D

E

D

E

 10

9

11

10

10

10

10

10

10

10

13

9

A

B

A

B

C

D

A

E

F

G

H

I

 11

11

12

11

11

10

10

10

10

10

12

10

A

B

C

B

C

D

E

D

F

G

H

I

 10

9

11

10

10

9

10

9

10

9

11

10

A

B

A

C

D

E

F

G

H

I

J

I

I

 10

9

10

9

11

9

11

11

11

10

11

3

10

Alliteráció

Alliteráció