Pados János Fonyód című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fonyód! Somogynak fénye, szemvilága;
 U  -    U -   -   -  U    -  U - U 
Ahol tűz ömlött s láva egykoron,
U -   -  -  -      - U -   U -   
S most lángitalban forr a bérc orom;
   -    -  U -  -   -   U  -   U -   
Csókkal köszönt a Balaton nagy ága:
  -  -   U  -   U  U U -   U   - U   

 
Az ég derűje, a lég tisztasága;
U  -   U - U  U  -   -   U - U 
A hegytetőről völgybe zúgó rom;
U  -   U - -   -    U  - -  U  
A csacska visszhang, néma fájdalom;
U   -   U  -    -     - U  -  U U  
A múlt időnek boldog ifjúsága;
U  -   U - -   -  U  -  - - U  

  
Mindaz mi szép ma és volt hajdanában,
 -  -   U   -   U -   -    -  U - -   
Téged dicsőit és téged köszönt;
 - -   U  -U  -   - -   U  -   
Árasztva rád a bájt és fényözönt:
- -    U  -  U  -   -   -  U -     

 
Üdvözlek én is e rövid danában;
-  -  U  -  U  U  U -   U - U  
Amelyre keblem árja felhevült,
U -   U  -  U  -  U  -  U -    
Mikor szüretkor hő kebledre dűlt.
 U -    U -  -   -  -  -  U  -   
A

B

B

A

 11

10

10

11

^ Ölelkező rím
A

B

B

A

 11

10

10

11

^ Ölelkező rím
A

B

B

 11

10

10

A

B

B

 11

10

10

Alliteráció