Batízi András A házasságról való ének. című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Jámbor házasok meghallgassatok,
 -  -   - U -   -  -   -  U -   
Tü rendeteket megtanuljátok,
 U  -  U U -   -  U -  - U  
És az okait meggondoljátok,
-  U  U U-   -  -  -  - -   
Hogy tisztetekben ti eljárjatok.
 -    -   U -  -   U -  -  U U   

  
Semmi nem egyéb az szent házasság,
 -  U  U  U  -  -    -    - -  -   
Hanem tisztaság és nagy jámborság.
 U -   -   U -  -   -    -  -  -  
Istentől szerzett igaz társaság,
-  -  -    -  -   U -   -  U -  
És törvény szerént való nyájasság.
-   -  -     U -    U -   - -  -   

  
Mikor Ádámot isten teremté
 U U  - - U  -  -   U -  -
Az ő képére megékesíté,
U  -  - - U  U - U - -  
Paradicsomba őtet bévivé,
 U U U  -  U - -   - U -  
Gyönrűségbe őt behelyhezteté.
  -  - -  U -   U -   -  U -  

  
Minden állatnak már társa vala,
 -  U  -  -  -   -   -  U  U U  
Csakhogy még Ádám fél nélkűl vala,
  -  -    -  - -   -   -  -   U U  
Hozzá hasonló társa nem vala,
 -  -  U -  -  -  U  -   U U 
Akkor az isten ezt mondja vala.
-  U  U  -  U  -    -   U  U U  

  
Nem jó embernek egyedől lenni,
 -   - -  -  U  U  U -   -  U  
De szükség neki felének lenni,
 U   -  -   U U  U - -   -  U  
Hozzá hasonló társának lenni
 -  -  U -  -  -  - -   -  U
Azért teremtsünk segítőt neki.
U -    U -   -    U - -   U U  

 
Isten Ádámra álmot bocsáta,
-  U  - -  U -  -   U  - U  
Paradicsomban őt elalutá,
 U U U  -  U  -  U U U - 
És oldalába kezét bocsátá,
-  -  U - U  U -   U  - -  
Csontját kivevé Évát alkotá.
  -   -   U U - - -  -  U -  

 
Évát Ádámhoz az isten vivé,
- -  - -  U  U  -  -   U - 
És feleségűl néki jelenté.
-   U U - -   - U  U -  - 
Ádám hogy látá, ottan esmeré,
- -   -    - -  -  U  -  U -  
Rajta szívében igen örüle.
 -  U   - - U  U U  U U U  

  
Legottan mondá: ez csont én csontom,
 U -  -   -  -  -    -   -    -  U  
E test én testem, azért megtartom,
U  -   -   -  U   U -    -  -  U  
És férfiúból vétettnek mondom,
-   -  U- -   - -   -   -  U  
Azért hozzája én ragaszkodom.
U -    -  - U -   U -   U U   

 
Ezért szülejét ember elhagyja,
U -     U U -  -  U  -  -   U 
És atyját, anyját mind hátra hagyja,
-  -   -   -   -   -    -  U  -   U 
És ragaszkodik feleségéhez,
-   U -   U -   U U - - U  
És ketten lesznek egy testté vérré.
-   -  -   -   U  -    -   -  -  -  

 
Azért nem egyéb az szent házasság,
U -    U  U  -  -    -    - -  -   
Hanem tisztaság és nagy jámborság,
 U -   -   U -  -   -    -  -  -  
Istentől szerzett tásaság,
-  -  -    -  -    - U -  
És törvény szerént való nyájasság.
-   -  -     U -    U -   - -  -   

 
Az házasságot az isten szerzé,
-   - -  - U  U  -  -    -  -  
Paradicsomban szépen végezé,
 U U U  -  -    - -   - U - 
Áldomásával megkörnyékezé,
-  U - - -   -  -   - U -  
Három okáért ezt bizony szerzé.
 - U  U --   -    U -     -  -  

 
Első okáért szaporodásért,
-  - U --     U U U - -   
Angyali karnak betöltéséjért,
-   U U  -  -   U -  - - -   
Az szentegyháznak épüléséjért,
-    -  -   -  U  - U - - -   
És magzatoknak feltartáért.
-   -  U -  -   -  -  --    

 
Ezért az isten őket megáldá,
U -   U  -  U  - -   U -  - 
Őket kedvelé és e szót mondá:
- -   -  U - -  U   -   -  -  
Szaporodjatok, nevekedjetek,
  U U -  U -    U U -  U U  
E széles földet mind bétöltsétek.
U   - -   -  -   -    - -   - U   

  
Másod okáért szerzé ez végre,
 - U  U --     -  - -   -  U 
Az férfiúnak segedelmére,
-   -  U- -   U U -  - U 
És bánatjának könyebbségére,
-   - -  - -   U  -   - - U  
Minden dolgának segítségére.
 -  -   -  - -   U -  - - U  

  
Hogy az férfiú előtte lenne,
 U   -   -  U- U -  U  -  U 
Ő felesége mellette lenne,
-  U U - U  -  -  U  -  U 
És bánatjban könnyebbség lenne,
-   - -   -   -   -   -   -  U  
Minden dolgában segítség lenne.
 -  -   -  - -   U -  -   -  U  

  
Harmadszor szerzé ennek okáért,
 -  -   -    -  - -  U  U --    
Gyarló embernek orvosságáért,
  -  - -  -  U  -  -  - --    
Fertelmességnek gyülőlségejért,
 -  -  -  -  -    U -  - U -    
Paráznaságnak távozásáért.
 U -  U -  -   - U - --    

 
Azért embernek illik ezt tudni,
U -   -  -  U  -  U  -    -  U 
És félelemvel elszaporodni,
-   - U -  U  -   U U -  U 
És segítséget istentől várni
-   U -  - U  -  -  -   -  U 
Paráznaságot eltávoztatni.
 U -  U - U  -  - -  -  U  

 
Immár halljátok és megértsétek,
-  -   -   - U  -   U -   - -   
Tü tiszteteket ne felejtsétek,
 U  -   U U -   U  U -   - -   
Szükség hogy egymást tü szeressétek,
  -  -   U   -   -    U   U -  - U  
És isten, szerént együtt éljetek.
-  -  -     U -   U  -   -  U U   

 
A férfiúnak ez az ő tiszti,
U  -  U- U  U  U  -  -   U 
Ő feleségét igen szeresse,
-  U U - -  U -    U -  U 
Igaz munkával őtet éltesse,
U -   -  - U  - U  -  -  U  
Mint önnön magát úgyan szeresse.
 -   -  -   U -  -  -    U -  U  

 
Ő feleségét jóra oktassa,
-  U U - -   - U -  -  U  
Meg ne rongálja, de megdorgálja,
 -   U  -  -  U   U  -  -  -  U  
Meg ne útálja, inkább táplálja,
 -   U - -  U  -  -    -  -  U 
És háza népét jóra tanítsa.
-   - U  - -   - U  U -  U  

 
Asszonyembernek ez az ő tiszti,
-   U  -  -  U  U  U  -  -   U  
Hogy az ő férjét igen szeresse;
 U   U  -  -  -  U -    U -  U 
Urának mondja, őtet böcsűlje,
U - -   -   U  - -   U  -  U  
Néki engedjen, őtet tisztelje.
 - U -  -  U   - -   -   -  U  

 
Az ő urának házát őrizze,
U  - U - -   - -  - -  U 
És morhájának gondját viselje,
-   -  - - -   -   -   U -  U 
Az szövést, fonást el ne felejtse,
-    U -     U -   -   U  U -   U 
És háza népét ő jóra intse.
-   - U  - -  -  - U -   U  

 
Ő magzatinak gondját viselje,
-  -  U U -   -   -   U -  U  
Nagy szeretettel őket nevelje,
 -     U U -  U  - -   U -  U 
Az nagy istennek ő félelmére,
-   U   -  -  U  -  - -  - U 
Őket tanítsa és jórá intse.
- -   U -  U -   - - -   U  

 
Az házasokat isten megáldja,
-   - U U U  -  -   U -   U 
Eledeleket meszporítja,
U U U U -   -   U -  U 
És életjeket meghosszabbítja,
-  - -  U -   -  -   -  -  U  
Szent országában megkoronázza.
  -   -   - - -   -  U U -  U  

 
Az házasokat Jézus szereté,
-   - U U -   - -    U U - 
És az menyegzőt megékesíté,
-  -   U  -  -   U - U - -  
Jelenvoltával megerősíté,
 U -  -  - -   U U - - - 
És csudájával őket segíté,
-    U - - U  - -   U - -  

 
A vizet borrá mert változtatá,
U  U -   -  -  -    -  -  U - 
És az menyegzőt megvígasztalá,
-  -   U  -  -   -  - -   U - 
Az házasoknak azt bizonyítá,
-   - U -  U  -    U U  - -  
Hogy őket bizony megvígasztalná.
 U   - -   U -    -  - -   -  -  

  
Most is minékünk csak ő segítőnk,
 -   -   U - -     U  -  U - -   
Az házasságban édes éltetőnk,
-   - -  -  U  - U  -  U -   
Ördög mérgétől ő védelmezőnk,
-  -   -  - -  -  - -  U -   
Ördöngösségtől csak ő megmentőnk.
-  -  -  -  -    U  -  -  -  -    

  
Bódogok azok, kik istent félik
 - U U  U -    U  -  -    - U 
Ez igaz hittel kik őtet veszik,
U  U -   -  -   U  - -   U  -   
Parancsolatját nékie teszik,
 U -   U -  -   - UU  U  -   
Kezek munkáját igazán eszik.
 U -   -  - -  U U -  U  U   

  
Jól lészen dolgod te istenfélő!
 -   -  -   -  -   U -  -  - -  
Kézimunkával igazán élő,
 - U -  - U  U U -  - -  
Te feleséged hozzád illendő,
 U  U U - -   -  -  -  -  -  
Házadban lészen mint termő szőlő.
 - -  -   -  -   -    -  -   - -  

 
Az te fiaid felnevekednek,
-   U  UU-   -  U U -  U  
Asztalod környűl letelepednek
-   U -   -   -   U U U -  -  
Mint szép gyermekded olajfa vesszők,
 -     -    -  -  U  U -  U  -   -  
Az igaz hitben felnevekedvekek.
U  U -   -  -   -  U U -  U U   

 
Ekképen embert megáld az isten,
-  - U  -  -    U -   U  -  -   
Ki féli őtet minden időben,
 U  - U - -   -  U  U - -   
Mint az szent Dávid az zsoltár könyvben
 -   -    -    - U  -    -  -   -    -  
Szépen megírta ő énekében.
  - -   U -  U - - U - U   

  
Megáldjon téged az kegyes isten,
 U -   -   - U  -   U  U  -  U  
És örögbítsen az igaz hütben,
-  U -  -  U  U  U -   -  -   
Hogy fiaidnak lássad fiait,
 -    UU-  -   -  -   UU-   
Keresztyéneknek nagy békességét.
 U -    - -  -   -    - -  - -   

 
Ezeket szerzé szépen versekben
U U -    -  -   - -   -  -  -  
Batízi András egy jó kedvében,
 U - U -   -  -    -  -  - -   
Születet után ennyi időben,
  U U U  U -  -   U U - U  
Ezerötszázban és negyvenhatban.
U U -   -  U  -   -   -  -  U  
A

B

B

A

 10

10

10

10

^ Ölelkező rím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

B

B

A

 10

10

10

10

^ Ölelkező rím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

B

B

C

 10

10

10

10

A

B

B

C

 10

10

10

10

A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

A

A

 10

10

8

10

^ Bokorrím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

B

B

A

 10

10

10

9

^ Ölelkező rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

A

A

 10

10

9

10

^ Bokorrím
A

A

B

A

 10

10

10

10

^ Visszatérő rím
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

A

B

 10

10

10

10

A

B

B

B

 10

10

10

10

A

B

B

A

 10

10

10

10

^ Ölelkező rím
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

B

A

 10

10

10

10

^ Ölelkező rím
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

B

B

A

 10

9

10

10

^ Ölelkező rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

A

 10

10

10

10

^ Visszatérő rím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

B

A

 10

10

10

11

^ Visszatérő rím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

A

B

 10

10

10

10Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAz oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom