Pósa Lajos Minek tépted össze az én hű szivemet!... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Minek tépted össze az én hű szivemet!
 U -   -  U  -   U U  -   -   U U -   
Minek szórtad szét, mint a rózsalevelet!
 U -    -  -    -    -   U  -  U U U U   

  
Még összetépve is nevedet sohajtja,
 -  -   U -  U -   U U -   U -   U  
Még széjjelszórva is szerelmét susogja.
 -    -  -   -  U -    U -  -   U -  U  

  
Hullatsz még utána keserű könyeket.
 -  -     -  U - U  U U -  U  U U  
Összeszednéd még te eltépett szivemet.
-   U  -  -   -   U -  - -     U U U   

  
De hol találod meg ezen a világon?
 U  -   U - -   U  U U  U  U - -   
Kit a szélnek szárnyán, kit a tüskeágon.
 U  U   -  -    -   -    U  U  -  U- U  
A

A

 12

12

^ Bokorrím
A

A

 12

12

^ Bokorrím
A

A

 12

12

^ Bokorrím
A

A

 12

12

^ Bokorrím
Alliteráció