Pósa Lajos Viszi, viszi folyóviz a virágot... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Viszi, viszi folyóviz a virágot,
 U  U   U  U  U  - U  U  U - -   
De meguntam ezt az egész világot!
 U  U -  U  -   U  U -    U - -   
Mért is voltam a szerelem bolondja?
 -   -   -  U  U   U U -   U -   U 
Örömömet elragadja, sodorja.
U U U U  -  U -  U   U -  U  

  
Nem érdemes tiszta szivből szeretni,
 U  -  U -   -   U   -  -    U -  U  
Nem érdemes szived egyhez lekötni.
 U  -  U -    U U  -   -   U -  U  
Hajolj ide, hajolj oda, mint a nád,
 U -   U U   U -   U U   -   U  -   
Jó barátom, neked áll majd a világ.
 -  U - -    U U  -    -   U  U -  
A

A

B

B

 11

11

11

11

^ Páros rím
A

A

B

C

 11

11

11

11

Alliteráció