Virág Benedek A bölcsről című versének elemzése

RitmusképletSzótag
A bölcs magában bízik; az ellene
U  -     U - -   - U   U  -  U U 
Felkelt szerencsét, mint valamely kemény
 -  -     U -   -    -    U U -    U -   
Szirt a haboknak csapkodásit,
  -   U  U -  -    -  U - U  
Érzi, de férjfiasan megállja.
-  U   U  -   UU -   U -   U  

 
A Nap, mikor feljön, s köd emelkedik
U  -    U -   -  -      U  U -  U -  
Súgári ellen, fényszekerén nevet,
 - - U -  -    -    U U -   U U  
És megszokott útját kijárja:
-   -   U -   -  -   U -  U  
A buta pára lehull, s enyészik.
U  U U  - U  U -      U  -  U   

 
Amaz kiszegzett célja felé siet;
U -   U  -  -    -  U  U -  U-   
Ha néki gátot vetnek irígyei,
 U  - U  - -   -  U  U -  UU  
Nagy lelke, csendessége mellett,
 -    -  U    -  -  - U  -  -   
Érezi emberi hívatalját.
- U U -  U U  - U -  -   

  
Bár sok veszélyek közt forog élete,
 -   -   U  -  -   -    U U  - U U 
Azt tiszteletben tartani nem szünik.
-    -   U -  -   -  U U  -    U -   
Ha sorsa nem változhatatlan,
 U  -  U  -   -  -  U -  U  
El meri várni dicső halálát.
-   U U  -  U  U  -  U - -   

  
Zengd győzedelmét mennyei lantodon,
 -      - U -  -   -   UU  -  U -   
Músám! s azoknak szíveiket, kiket
 - -     U -  -    - UU -    U -  
Kaján szemekkel tart az álnok
 U -    U -  -   -   U  -  -  
Cimbora, bátorodásra gerjeszd!
 -  U U   - U U -  U  -  -    
 11

11

9

1011

11

9

1011

11

9

1011

11

9

1011

11

9

10