Virág Benedek A Poéta és a Músa című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Oh Músa! mondj oly verseket,
-   - U   -    -    -  U -   
Melyek csudálást érdemelnek.
 U  -    U - -   -  U -  U  
Add, hogy füleljen a Duna,
-     -    U -  U  U  U U 
Adj, hogy megálljon énekemre;
-     -    U -   U  - U -  U  
Vagy visszafordítván magát,
 -    -   U -  -  -   U -   
Nagy zaj között folyjon fejéhez.
 -    -   U -    -   -   U - -   
Legyek hatalmas Orpheus,
 U  -   U -  U  -   U-   
S ugráljon erdő, kő szavamra.
  -  -  U  -  -   -   U -  U  
Képzem: ha majd mind a Duna
 -  -    U  -    -   U  U U 
Fejéhez indúl nagy-zajogva;
 U - U  -  -   -    U -  U  
Mind a kevély Gellérdhegye
 -   U  U -    -  -   U  U
Egykét magyart jár potrohával:
-   -   U  -    -   -  U - -    
Sok megcsudál, és engemet
 -   -   U -   -  -  U -  
Mint nagy poetát felmagasztal.
 -    -    UU -   -  U -   U   

  
MÚSA
 - U 

  
Minek csudáltatnád magad?
 U -    U -  -  -   U U  
Elég, ha meg fognak szeretni.
U -    U  -   -  -    U -  U 
 8

9

8

9

8

9

8

9

8

9

8

9

8

928

9Alliteráció