Juhász Gyula Május ünnepe című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
A hatalom kiadta a parancsot: 
U  U U -   U-  U U  U -   -    
Ne legyen ünnep május elsején!
 U  U  U  -  -   - U  -  U -   
Zászló ne lengjen és ének ne zengjen,
 -   -  U  -   U  -  - -   U  -   -   
Csak robotoljon csöndben a remény!
  -   U U -  -    -   U  U  U -    

 
És jött a május. Ezer orgonának
-   -   U  - U   U U  -  U - -  
Lila bugája búgott, a napon
 U U  U - U  - -    U  U -  
Minden bokor virágba öltözött föl
 -  -   U -   U -  U -  U -    U 
És a paréj is megnőtt szabadon.
-  U  U -  -   -  -     U U U   

  
Mint győzedelmi zászló, égbe lendült
 -     - U -  U  -   -  -  U  -  -  
A jegenye s ezer pacsirtadal
U  U U  U   U -   U  -  U -  
Hirdette boldogan és büszkeséggel,
 -  -  U  -  U U  -   -   U -  -   
Hogy itt a május és a diadal!
 U   -   U  - U  -  U  UU U   

 
A nap bíborban hunyt el, a vizekben
U  -   - -  -   -    U   U  U -  -  
Millió élet nászdalt remegett,
 -  U- - -   -   -    U U -    
Míg a világ világ, még soha senki
 -  U  U -   U -    -   U U  -  U 
Nem készített ennél szebb ünnepet!
 -   -  - -   -  -    -   -  U U  
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

A

B

A

 11

10

11

10

^ Visszatérő rím