József Attila Egeres című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Megy a mező, mint a viz.
 U   U  U -   -   U  -   
Cincog a fűszál is.
 -  U  U  -  -  U  
Egér lett a búza is,
U -   -   U  - U U  
Egér a bogár is.
U -  U  U -  U   

 
Egymás vállán kis kezük,
-   -   -  -   -   U -   
Táncra kerekednek,
 -   U  U U -  -   
Fölrugják az életünk
 -  -  -  U  - U -  
Arany porfellegnek.
U -    -  -  -  U   

  
Nyüzsög, izog, föltolul,
  U  U   U -    -  U -   
Ráncolódó bunda.
 -  U - -  -  U 
Akasztotta fene úr
U -   -  U  U U - 
Ide a nyakunkba.
U U U   U -   U  

  
Szegény paraszt reményét
  U -    U -     U -  -  
Megeszi a kórság,
 U U  U U  -  -   
Tántorodó kéményét
 -  U U -  - -  -  
Megüti a grófság.
 U U U -   -  -  
A

B

A

B

 7

6

7

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 7

6

7

6

^ Keresztrím
A

B

C

B

 7

6

7

6

^ Félrím
A

B

A

B

 7

6

7

6

^ Keresztrím


Alliteráció