Vörösmarty Mihály Az egerek című versének elemzése

RitmusképletSzótag
ELSŐ
-  - 
Szegre, morály! bíztos hajlék, amelybe vonúltunk.
  -  U   U -     -  -   -  -   U -   U  U -  -    
Lássunk munkához, rágjuk a hír fiait!
  -  -    -  - -    -  U  U  -   UUU   

  
MÁSODIK
 - U -  
Hír fiait? Kik azok? Nyomorú hír, még nyomorúbb nép!
 -   UU-    U  U -     U U -  -    -    U U -    -   
Egymáshoz méltók ily apa s gyermekei.
 -   -  -   -  -  U   U -     -  U UU  

  
HARMADIK
 -  U U 
És mégis rágjunk! kár hogy nincs rágni nagyobbat:
-   - -   -  -     -   -    -     -  U  U  -  U   
Ennyi kemény szép fog mit nem emésztene meg!
 -   U  U -     -   -   -   U  U -   U U  U   

  
NEGYEDIK
 U  U -  
Gazdálkodjatok! egykettőt hagyjunk meg odábbra:
 -  -  -  U U   -   -  -   -   -    U  U -   U  
Végső szükségben jó, ha mi fennmaradand.
  -  -   -  -  -   -   U  U  -   U U -    

  
HARMADIK
 -  U -  
Semmi fukarságot! míg élünk, lesz derekabb fi
 -  U  U -  - -    -  - -     -    U U -    U 
Mint mi vagyunk, s így lesz rágnivalónk is elég.
  -    U  U  -      -    -    -  U U -   U  U -   
 2

14

123

16

123

13

133

14

123

14

13

Alliteráció
HexameterHexameterHexameterHexameter

Pentameter