Dsida Jenő Fizikai kísérlet című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Kísérletezik a jó Isten,
 - -  U U U  U  - -  U  
a bölcs Professzor,
U  -      U -   -   
mert furcsa dolog az a lejtő
 -    -   U  U U  U  U  -  -
és furcsa dolog az a ki golyó
-   -   U  U U  U  U  U  U  -
és furcsa dolog az a nagy futás:
-   -   U  U U  U  U  -    U -    

 
egyenletesen mindig gyorsuló.
U  -  U U -   -  -    -  U -  

 
A Magasságból indul el az ember
U  U -  -  -  -  U  U  U  -  U  
- mert a kis golyó mi lehetne más? -
   -   U  -   U  -  U  U -  U  -     
s célok felé viszi,
   - -   U -  U  U  
színek felé viszi,
  - -   U -  U  U  
szeretetbe viszi,
  U U -  U  U  U  
mélységekbe viszi
 -   - -  U  U  U
a gátnélküli őrült rohanás.
U  -  -  U U - -    U U -   

  
Gördül a golyó, rohan a golyó!
 -  U  U  U  -   U U  U  U  -  
lobogó lánggal benne izzanak
 U U -  -   -   -  U -  U U 
a nem-nyughatás dübörgő csatái, -
U  -    -  U -   U -  -   U -U    
s senki se tudja Istenen kivül,
   -  U  U  -  U -  U -   U -   
hogy hol az állomása
 -    U  U  -  U - U 
s törve, vagy épen mikor fog megállni.
   -  U   U   - -   U -   -   U -   U 
 9

5

9

10

101011

10

6

6

6

6

1010

10

11

10

7

11

Alliteráció