Virág Benedek Klóe című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Nem félsz, Klóe! mikor gyenge szerelmeit,
 -   -       -U   U -    -  U   U -  U-   
S ártatlan nevedet pengeti húrjain,
  -  -  -   U U -   -  U U  -  U-   
Flákkus, Római Sziren?
  -  -    - UU   U -   
Félly, s fuss tőle hamar, hamar!
 -        -    - U  U -    U U   

 
És ím! mint mikoron hallya, hogy a vadak
-  -    -    U U -   -   U   U   U  U U 
Ordítnak, megijed hirtelen a kis őz,
-  -  -    U U -   -  U U  U  U  -   
S félénk annya megé fut:
   - -   -   U  U -  U   
Úgy tett Klóe; futott, futott!
-    -     -U   U -     U -   
 12

12

7

812

12

7

8