Dsida Jenő Három dalt írok című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Tollam zenéje halk, kaparó nesz: 
 -  -   U - U  -     U U -  U    
az első bús, de vigasztaló lesz, -
U  -  -  -    U  U -   U -  U     
Édesanyámnak írom.
- U U  -  U  - U   

 
A másik ugrál, egekig szárnyal,
U  - U  -  -   U U -    -   -   
tele lesz színnel, napsugárral, -
 U U  -     -  -    -  U -  U    
ezt Valakinek írom.
-    U U U U  - U   

  
Harmadik dalom - örök-bús eset! -
 -  U -   U U    U -   -  U -     
jajos lesz, vad lesz, kétségbeesett...
 U -   -     -   -     -  -  UU -     
Ezt önmagamnak írom.
-   -  U -  U  - U  
A

A

B

 10

10

7

A

A

B

 10

9

7

A

A

B

 10

10

7