Benedek Elek Az én perecem című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Kerek az én perecem, perecem,
 U U  U  -   U U -    U U U  
Így kereken szeretem, szeretem,
-    U U -    U U -     U U -   
most sütötte az anyám, az anyám,
 -    U -  U U  U  -   U  U  -   
Száz aranyért nem adám, nem adám.
  -  U U  -    U  U -    U  U -   
Patkós csizma kopogós, kopogós,
 -  -    -  U  U U -    U U -  
Ez a perec ropogós, ropogós,
U  U  U -   U U -    U U -   
Gurul mint a karika, karika,
 U -   -   U  U U U   U U U  
Próbáld meg csak Pannika, Pannika!
  - -    -    -   -  U U   -  U U  
Hát te szegény szekeres, szekeres,
 -   U   U -     U U -     U U U  
Ugyan bizony mit keressz, mit keressz?
U  -   U -    -   U -      -   U -     
"Szekerembe kereket, kereket!"
   U U -  U  U U -    U U U   
Itt a perec, viheted, viheted!
-   U  U -    U U -    U U U  
A

A

B

B

C

C

D

D

A

A

A

A

 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció