Ady Endre Az élet című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Az élet a zsibárusok világa,
U  - U  U   U - U -   U - U 
Egy hangos vásár, melynek vége nincs.
-    -  -   - -    -   -   - U  -     
Nincs semmi tán, melynek ne volna ára,
 -     -  U  -    -   -   U  -  U - U  
Megvehető akármi ritka kincs.
 -  U U - U -  U  -  U  -     
Nincs oly érzés, amelyből nem csinálnak
 -    U   -  -   U -   -   -    U -  -  
Kufár lélekkel hasznot, üzletet;
 U -   - -  -   -   U   -  U U  
Itt alkusznak, amott már áll a vásár,
-   -  -   U   U -    -  -   U  - -  
A jelszó mindig: eladok, veszek!...
U  -   -  -  U   U U -    U  U      

  
Raktárra hordják mindenik portékát,
 -  -  U  -   -   -  U -   -  - -  
Eladó minden, hogyha van vevő:
U U -  -  -    -   U  -   U -   
Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság,
 -  -    U  - -    U U -    U -  -   
Rajongás, hit, eszmény és szerető.
 U -  -    U   -   -   -    U U - 
Aki bolond, holmiját olcsón adja,
U U  U -     -  U -  -   -  -  U 
Az okos mindig többet nyer vele,
U  U -   -  -   -  -    -   U U 
A jelszó: egymást túl kell licitálni,
U  -   -  -   -    -   -    U U -  U 
Ádáz versennyel egymást verve le!
- -   -  -   U  -   -    -  U  U  

 
A szív az üzlet leghitványabb tárgya
U   -  U  -  -   -  -  -  -    -   U 
S eladják mégis minden szent hevét.
  U -  -   - -   -  -    -    U -  
Akad vevő rá, egymást licitálja,
U -   U -  -  -   -    U U -  U  
Hogy a holmit atomként szedje szét.
 U   U  -  U  U -  -     -  U   -   
Folyik a vásár harsogó zsivajban,
 U  U  U  - -   -  U -   U -  U  
Az egyik kinál, másik meg veszen,
U  U  -   U -    - -   -   U  -   
Csak néhol egy-egy végképen kiárult,
  -   - U  U   -    -  - -   U- -    
Kifosztott lélek zokog csendesen.
 U -   -    - -   U -    -  U U   

 
Egy-két bolond jár-kél a nagy tömegben,
-    -   U -    -   -  U  -    U -  -   
Bolondok bizton, balgák szerfelett,
 U -  -   -  -    -  -    -  U -   
Eddig az ő példájukat követtem,
-  U  U  -  -  - U -   U -  U  
Ezután én is másképpen teszek,
U U -  -  -   -  -  -   U  -   
Lelkem, szívem kitárom a piacra,
 -  -     - -   U - U  U  U-  U  
Túladok én is minden kincsemen...
 - U U  -  -   -  -   -   U U     
...de nincs erőm ily nyomorulttá válni,
    U  -    U -  -     U U -   -  -  U 
Óh, nincs erőm, én édes Istenem!...
-    -    U -   -  - U  -  U U     
A

B

A

B

A

C

D

C

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

B

C

B

D

E

F

E

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

B

A

B

C

D

E

D

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

A

A

A

B

A

C

A

 11

10

11

10

11

10

11

10

Alliteráció