Petőfi Sándor A koldús sírja című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Mint vadállat, mely halálát sejti,
 -    U -  -    -    U - -   -  U 
A vén koldús puszták közepébe
U  -   -  -   -   -   U U - U 
Bujdosott, és élte maradékát
 -  U -    -  -  U  U U - - 
Ott a puszták közepén tevé le.
-   U  -   -   U U -   U -  U  

  
Holttestéhez a szegénylegények
 -   -  - U  U   U -   U -  U 
Elvetődtek, néki gödröt ástak,
-  U -  -    - U  -  U  -  -   
Felköték botjára tarisznyáját,
 -  U -   -  - U  U -    - -   
S így tüzék le a botot fejfának.
  -    U -   U U  U -   -  - U   

 
Ott a fa s bokor nélkűli rónán
-   U  -    U -   -  - U  - - 
Áll a kis domb egyszerű jelével,
-   U  -   -   -    U -  U - -   
S te természet, elhagyottak gyáma,
   U  -  -  U   -  U  -  -    - U  
Vadvirágok- s fűvekkel födéd el.
 -  U - -      - -  -   U -  U   

 
Ilyen a sors! egykor, életében
U  U  U  -    -   U   - U - -  
Szennyes rongyok lengedeztek rajta.
  -   -   -   -   -  U -  -   -  U  
S íme sírját napkeletnek minden
  - U  -  -   -  U -  -   -  -  
Szőnyegénél szebb szőnyeg takarja.
  -  U - -    -     -  -   U -  U  

  
De az mindegy; őrá nézve a fő,
 U -   -  U    - -  -  U U  -  
Hogy elérte végre nyugodalmát...
 U   U -  U  -  U   U U -  -     
Ki gondolná? mily zajos, mi vészes
 U  -  -  -   -    U -    U  -  -  
Volt a pálya, melyen ő futott át.
 -   U  -  U   U  U  -  U -   -   

 
Oh ez a kéz, amely vénségében
U  U  U  -   U -    -  - - U 
Ezt a száraz görcsös ágat fogta,
-   U   - -   -   U  - -   -  U 
Ifjusága teljes erejében
-  U - U  -  U  U U - -  
Harcok fényes kardját villogtatta.
 -  -   -  -   -   -   -  -  -  U  

 
Ott forgott ő a csaták tüzében,
-    -  -   - U   U -   U - U  
Ott adá véréből áldozatját
-   U -  - - -  -  U -  - 
Az uraknak birtoka- s jogáért,
U  U -  -   -  U -     U --    
Kik őt később éhenhalni hagyták.
 U  -   - -   - -  -  U  -   -   

  
Csakhogy elhalt! most feledve minden,
  -  U   -  -     -    U -  U  -  -   
Nyomorúság és a harci lárma.
  U U - -  -  U  -  U  -  U  
Csendes néma a világ körűle,
  -  -   - U U  U -   U - U  
Zavaratlan földalatti álma.
 U U -  -   -  U -  U -  U  

  
Néha száll csak egy-egy kis madárka
 - U   -     U  U   -    -   U -  U 
Fejfájára s ábrándos dalt zeng ott...
 -  - - U   -  -  -   -    -   -      
Mit dalolhat a madárka fejfán,
 -   U -  U  U  U -  U  -  -  
Olyan fejfán, amely koldúsbot volt?
U  -   -  -   U -    -  -  -   -   
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

A

B

 10

10

10

10

^ Keresztrím
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

A

B

 10

10

10

10

^ Keresztrím
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

C

D

 10

10

10

10

Alliteráció