Petőfi Sándor A magyar nép című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szabad a magyar nép, szabad valahára,
  U U  U  U  -   -     U -   U U - U  
Kinek láncot vertek kezére, lábára,
 U -   -  -   -  -   U - U   - - U  
S görbedt derekával a rabigát vonta,
   -  -    U U - U  U  U U -   -  U  
Mintha csak állat és nem ember lett volna.
 -   U   U  -  U  -   U  -  -   -    -  U  

  
Szabad a magyar nép, fejét föltarthatja,
  U U  U  U  -   -    U -   -  -   -  U  
Kénye-kedve szerint kezeit mozgatja,
 -  U  -  U   U -    U U-   -  -  U  
S mely előbb mint bilincs őtet szorította,
   U   U -    -    U -    - -    U - -  U 
A vasat mint kardot ő szorítja mostan.
U  U -   -    -  U  -   U -  U  -  U   

  
Szabad a magyar nép... lejárt napod, német!
  U U  U  U  -   -      U -    U -    - -   
Nem táncoltatod te többé ezt a népet,
 -   -  -  U -   U  -  - -   U  - -   
S pióca módjára nem szívod a vérét,
   U- U  -  - U  -    - U  U  - -   
Megfizette isten gonoszságod bérét.
 -  U -  U -  -   U -   - -   - -   

 
E földön legyen úr a tót vagy a német?
U  -  -   U  U  -  U  -   U   U  - U  
E földön, hol annyi vitéz magyar vérzett!
U  -  -    U  -   U  U -   U  -   -  -    
Magyar vér szerezte ezt a dicső hazát,
 U  -   -    U -  U -   U  U  -  U -  
És magyar vér ezer évig ótalmazá!
-   U  -   -  U U  - U  - -  U -  

  
Nincs itt urasága csak az egy magyarnak,
 -    -   U U - U   U  U  -    U  -  -   
S kik a mi fejünkre állani akarnak,
   U  U  U  U -   U -  U U U -  U  
Azoknak mi állunk feje tetejére,
U -  -   U -  -    U U  U U - U  
S vágjuk sarkantyúnkat szíve közepébe!
   -  -   -  -   -  -    - U  U U - U  

  
Vigyázz, magyar, vigyázz, éjjel is ébren légy,
 U  -     U  -    U  -    -  U  U  -  -   -    
Ki tudja, mikor üt rajtad az ellenség?
 U  -  U   U U  -   -  U  U  -  -  -   
Ha eljön, ugy jőjön, hogy készen találjon,
 U -  U   -    - -    -    -  -   U -  -   
Még a félhalott se maradjon az ágyon!
 -  U  -  U -    U  U -  U  U  -  U   

  
Haza és szabadság, ez a két szó, melyet
 U U -    U -  -   U  U  -    -   U  U 
Először tanuljon dajkától a gyermek,
U -  -   U -  -   -  - -  U   -  U  
És ha a csatában a halál eléri,
-   U U   U - U  U  U -  U - U 
Utószor e két szót mondja ki a férfi!
U -  U  U  -    -   -   U  U U  -  U 
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
Alliteráció