Jókai Mór Az 1848-iki kokárda című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Keblemre tűzlek ismét drága jelvény,
 -  -  U  -  U  -  -    - U  -  -    
Szivemnek rég alvó szerelmese.
  U -  -   -  -  -   U -  U U  
Ki a nagy éjben úgy tüntél elém föl,
 U U  U   -  U  -    -  -  U -   -   
Miként egy álom, mint tündérmese.
 U -   U   - -    -    -  -  U U  
Virrad. Felébredénk. Im ujra látlak:
 -  -    U -  U -    U  -  U  -  -    
Jobb égnek három szinű csillaga!
 -   -  -   - -    U -   -  U U  
Szivem dobogva lejt alattad ismét,
  U -   U -  U  -   U -  U  -  -   
S büszkébb reád, miként volt valaha.
   -   -    U-    U -    -    U U U  
- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!
  -  U -  -   -  U U  -    -  U   

  
Te benned egy a nemzet! Föltünésed
 U  -  U  U   U  -  -    -  U - U 
Egész nemzetté tette a magyart;
U -    -  -  -  -  U U  U  -    
Czimer helyett vagy pórnak és nemesnek:
  U -   U  -    -    -  U  -   U -  U   
Egymásra ismer rólad, s összetart.
-   -  U -  -   - -     -   U -    
Szabaddá létét áldja benned a nép,
  U -  -  - -  -   U  -  U  U  -   
S a főnemes - nemes tett zálogát;
  U  - U -     U -   -    - U -   
Midőn testvérével hiven megosztá
 U -   -   - - -   U -   U -   -
A honszerelem édes szent jogát.
U  -   U U U  - -    -    U -   
- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!
  -  U -  -   -  U U  -    -  U   

  
Midőn a föld szabaddá lett, a lélek
 U -  U  -     U -  -  -    U  - -  
Maradhatott-e rabnak még tovább?
 U -  U -   U  -  -   -   U -   
A szellemet te oldozád fel egykor
U   -  U -   U -  U -   U  -   -  
S a néma vágynak fölnyitád szavát. -
  U  - U  -   -   -   U -    U -    
A gondolat, a szó, a holt betűsor
U  -  U U   U   -  U  -    U - U 
Életre kelt s teremte korszakot;
- -  U  -      U -  U  -   U -   
S hol a sötétség és a fény csatáztak,
   U  U  U -  -  -  U  -     U -  U  
Az eszmének hősei hordtak ott.
U  -   - -   - UU  -   U  -    
- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!
  -  U -  -   -  U U  -    -  U   

  
S ki a dicsőség elmult s eljövendő
   U U  U  - -  -  -     -  U -  - 
Fényét ragyogtad két hazánkra le,
 -  -   U  -  -   -   U -   U  U  
- Emlék s igéret képe - állsz előttünk,
  -  -    U - -   - U   -     U -  -    
Szivárványcsillag, földön ég jele.
  U -  -    -  -    -  U  -   U U  
Legyen sötét éj, vagy napfény körültünk,
 U  -   U -  -    -    -  -    U -  -    
Balsors, erőszak bárhová taszít:
 -  -    U -  -   -  U -  U  -    
Keblünkre tüzve légy és mondd el annak,
 -  -   U  -  U  -   -   -    U  -  -   
Hogy a hol állsz, ottan helyén a szív!
 U   U  U  -      -  -   U  -  U   -   
- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!
  -  U -  -   -  U U  -    -  U  
 11

10

11

10

11

10

11

10

1011

10

11

10

11

10

11

10

1011

10

11

10

11

10

11

10

1011

10

11

10

11

10

11

10

10