Petőfi Sándor Boszú című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Kecses tavasz virúla;
 U  -   U -    U - U  
Vidám tekintete
 U -   U -  U U 
Berkemnek kebelébe
 -  -  -   U U - U 
Rózsákat űltete.
 -  - U  -  U U  

  
Mosolygtak a tavasznak
 U -    U  U  U -   -  
Bájgyermeki felém,
 -   -  U U  U -   
S én bíbor bimbókat
  -   - -   -  - U 
Enyelgve tördelém.
U  -   U  -  U -   

  
De látta a leányka
 U  -  U U  U-   U 
Könnyelmű tettemet,
 -   -  -  -  U -   
S testvéreit boszúlva -
   -   - U-   U  -  U   
Kitépte szívemet.
 U -  U   - U U   

 
Azóta létem árva,
U - U  - U  -  U  
Kietlen pusztaság,
 U-  -   -   U -   
Mint, melynek elraboltam
 -     -   U  -  U -  -  
Diszét, a rózsaág.
 U  -   U  -  U-  
A

B

C

B

 7

6

7

6

^ Félrím
A

B

C

B

 7

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 7

6

7

6

^ Félrím
A

B

C

B

 7

6

7

6

^ Félrím


Alliteráció