Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
-  -  U -  -    - -    U  U  -  -   
Múlt éjszaka - háromkor - abbahagytam
 -   -   U U    - -  U    -  U -   U 
a munkát.
U  -  -   
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban
 U -   U -  U   -  U  -  U  -   -  
zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban,
 -  -    U -     -  -  U  -  U  -   -   
csak forgolódtam dühösen az ágyon,
  -   -  U -  -   U U U  U  -  -   
nem jött az álom.
 -   -   U  - -   
Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal,
 -  -   U U   -   -  -     -  U   -  -   
százig olvasva s mérges altatókkal.
  - U  -  -  -    -  U  -  U -  U  
Az, amit irtam, lázasan meredt rám.
U   U U  -  -    - U -   U -    -  
Izgatta szívem negyven cigarettám.
-  -  U   - -   -   -   U U -  -   
Meg más egyéb is. A fekete. Minden.
 -   -  U  -  U   U  U U U   -  -   
Hát fölkelek, nem bánom az egészet,
 -   -  U -    -   - U  U  U -  -   
sétálgatok szobámba le-föl, ingben,
 - -  U -    U -  U  U  U   -   -   
köröttem a családi fészek,
 U -  U  U   U - U  -  U  
a szájakon lágy, álombeli mézek
U   - U -   -    - -  U U  - -  
s amint botorkálok itt, mint részeg,
  U -    U -  - U  -     -    -  U  
az ablakon kinézek.
U  -  U -   U - U   

  
Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
 -     -    U   -   -   -    -    U  U -  -   
Te ismered a házam
 U -  U U  U  - -  
s ha emlékezni tudsz a
   U -  - -  U  -    U
a hálószobámra, azt is tudhatod,
U  - -  U -  U  -   -   -  U -   
milyen szegényes, elhagyott
 U  -    U -  U   -  U  -  
ilyenkor innen a Logodi-utca,
U  -  U  -  U  U  U U U -  U 
ahol lakom.
U -   U -   
Tárt otthonokba látsz az ablakon.
 -   -   U -  U  -    U  -  U U  
Az emberek feldöntve és vakon
U  -  U -   -  -   U -   U -  
vízszintesen feküsznek
 -   -  U -   U -   -  
s megforduló szemük kancsítva néz szét
   -  -  U -   U -   -   -  U  -    -  
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
 U - U   -  -    -  U - U  -  -   
mert a mindennapos agy-vérszegénység
 -   U  -  -  U U  -    -   U -   -  
borult reájuk.
 U -    U- -   
Mellettük a cipőjük, a ruhájuk
 -  -  U  U  U - U   U  U - -  
s ők egy szobába zárva, mint dobozba,
  -  -     U - U  -  U   -    U -  U  
melyet ébren szépítnek álmodozva,
 U  U  -  -    - -  U  -  U -  U  
de - mondhatom - ha igy reá meredhetsz,
 U    -   U -     U -    U-  U -  -     
minden lakás olyan, akár a ketrec,
 -  -   U -  U  U   U -  U  -  U  
Egy keltőóra átketyeg a csöndből,
-    -  -- U -  U  U  U   -   -   
sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl
 -  -  U  -  -     -  U  -   U -  U 
és az alvóra szól a
-  U  -  - U   -  U 
harsány riasztó: "ébredj a valóra".
 -  -    U-   -   -  -   U  U - U  
A ház is alszik, holtan és bután,
U  -  U  -   -    -  U  -   U -   
mint majd száz év után,
 -    -     -  -  U -   
ha összeomlik, gyom virít alóla
 U -   U-  -     -   U -  U - U 
s nem sejti senki róla,
   -   -  U  -  U  - U  
hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla.
 U   -   U -    -   U   U   -  U  - U  

  
De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég,
 U  -     U - U   -    -   U  U -  -   
valami tiszta, fényes nagyszerűség,
 U U U  -   U   -  -   -    U - -   
reszketve és szilárdul, mint a hűség.
 -   -  U -    U -  -    -   U  - -  
Az égbolt,
U  -  -   
egészen úgy, mint hajdanába rég volt,
U -  U  -     -    -  U - U  -   -    
mint az anyám paplanja, az a kék folt,
 -   U  U  -   -  -  U  U  U  -   -    
mint a vízfesték, mely írkámra szétfolyt,
 -   U  -  -  -    U   -  -  U   -  -     
s a csillagok
  U   -  U -  
lélekző lelke csöndesen ragyog
 - -  -  -  U   -  U -   U  U 
a langyos őszi
U  -   U  -  U
éjjelbe, mely a hideget előzi,
-  -  U   U   U  U U U  U - U  
kimondhatatlan messze s odaát,
 U -   U -  -   -   U   U U-  
ők, akik nézték Hannibál hadát
-   U -   -  -   -  U -   U -  
s most néznek engem, aki ide estem
   -    -  U  -  U   U U U U -  U 
és állok egy ablakba, Budapesten.
-  -  U  U   -  -  U   U U -  U   

 
Én nem tudom, mi történt vélem ekkor,
-   -   U -    U  -  -    - U  -  -   
de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem
 U -    -  -    -     -     U -   U -  -  
s felém hajol az, amit eltemettem
   U -   U U  U   U U  -  U -  -  
rég, a gyerekkor.
 -   U   U -  U   

 
Olyan sokáig
U  -   U --  
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
 - -  U  U  -  -    -  -    U --   
hogy már pirkadt is keleten s a szélben
 -    -   -  -   -   U U -    U   -  U 
a csillagok szikrázva, észrevétlen
U   -  U -    -  -  U  -   U -  -  
meg-meglibegtek és távolba roppant
 -   -  U -  U  -   - -  U  -  -   
tűzcsóva lobbant,
 -   - U  -  -   
egy mennyei kastély kapuja tárult,
-    -   UU  -  -    U U U  - -    
körötte láng gyult,
 U -  U  -     -    
valami rebbent,
 U U U  -  -   
oszolni kezdett a vendégsereg fent.
U  -  U  -  -   U  -  -  U -   -   
a hajnali homály mély
U  -  U U  U -    -  
árnyékai közé lengett a báléj,
-   - UU  U -  -  -   U  - -   
künn az előcsarnok fényárban úszott,
 -   U  U -  -  -   -  -  U  -  -   
a házigazda a lépcsőn bucsúzott,
U  - U -  U U  -   -   U  - -   
előkelő úr, az ég óriása,
U - U - -   U  -  - U- U 
a bálterem hatalmas glóriása
U  -  U -   U -  -    - U- U 
s mozgás riadt, csilingelés, csodás,
   -  -   U-      U -  U -     U -   
halk női suttogás,
 -    -U  -  U -   
mint amikor már vége van a bálnak
 -   U U -   -   - U  U  U  -  -  
s a kapusok kocsikért kiabálnak.
  U  U U -   U  U -    UU -  U   

 
Egy csipkefátyol
-     -  U -  -  
látszott, amint a távol
 -   -    U -   U  - -  
homályból
 U -   -  
gyémántosan aláfoly
  - -  U U  U - U  
egy messze kéklő,
-    -   U  -  -  
pazar belépő,
 U -   U - -  
melyet magára ölt egy drága, szép nő
 U  -   U - U -   -     - U    -   -
és rajt egy ékkő
-   -   U   -  - 
behintve fénnyel ezt a néma békét.
 U -   U  -   U  -   U  - U  - -  
a halovány ég túlvilági kékét,
U  U U -   -   -  U - U  - -   
vagy tán egy angyal, aki szűzi,
 -    -  U   -   U   U U   - U  
szép mozdulattal csillogó fejékét
  -   -  U -  -    -  U -  U - -  
hajába tűzi
 U - U  - U
és az álomnál csendesebben
-  U  - -  -    -  U -  U 
egy arra ringó,
U   -  U  -  -  
könnyűcske hintó
 -   -   U  -  - 
mélyébe lebben
 -  - U  -  -  
s tovább robog kacér mosollyal ebben.
   U -    U -   U -   U -   U  -  U  
aztán amíg vad paripái futnak
-  -  U -   -   U U -U  -  U 
a farsangosan-lángoló Tejutnak
U  -  -  U -   -  U -  U -  U 
arany konfetti-záporába sok száz
U -    -  -  U  - U - U  -    -  
bazár között, patkójuk fölsziporkáz.
 U -   U -     -  - -   -   U -  -   

  
Szájtátva álltam
  -  -  U -   -  
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
  U  -  -  -  -   -   -  UU -  U  
az égbe bál van, minden este bál van
U  -  U  -   -    -  U  -  U  -   U 
és fölvilágolt mély értelme ennek
-   -  U - -    -   -  -  U -  U 
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek
U  - U   -    U -  -    U   U  -    -  
tündérei hajnalba hazamennek
 -  - UU  -  -  U  U U -  -  
fényes körútjain a végtelennek.
 -  -   U -  UU  U  -  U -  U   

  
Virradtig
 -  -  -  
maradtam így és csak bámultam addig.
 U -  U  -   -    -   - -  U  -  U  
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
-    -  U   -  -    -   U  -   U -  - 
ezen a földön, mily silány regéket,
U U  U  -  -    -    U -    U - -   
miféle ringyók rabságába estél,
 U - U  -   -   -  - - U -  -   
mily kézirat volt fontosabb tenéked,
 -    - U -   -    -  U -    U - -   
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
 U   -   U   -   -    -   U  -   U -   - 
és annyi rest éj
-  -   U  -   -  
s csak most tünik szemedbe ez az estély?
    -   -    U -    U -  U U  U  -  -    

 
Ötven,
-  -   
jaj ötven éve - lelkem visszadöbben -
 U  -  U  - U    -  -   -   U -  -    
halottjaim is itt-ott, egyre többen -
 U -   UU  U  -   -    -   U  -  -    
jaj, ötven éve tündököl fölöttem
 U   -  U  - U  -  U -   U -  U 
ez a sok élő, fényes, égi szomszéd,
U  U  U  - -   -  U   - U   -   -   
ki látja, hogy a könnyem morzsolom szét.
 U  -  U   U   U  -   -   -   U -    -   
Szóval bevallom néked, megtörötten
  - -   U -  -   - -    -  U -  -  
földig borultam s mindezt megköszöntem.
 -  -   U -  -     -  -    -  U  -  U   

  
Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem
 -     -    U -    -    -   -   U U  -  -  
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen.
  -   -   U -    U   -   -    -  U  -  -   
de pattanó szivem feszitve húrnak,
 U  -  U -   U -   U  -  U  -  -   
dalolni kezdtem ekkor azúrnak,
 U -  U  -   U  -  U  U -  U  
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
-  -    U -   -   -  U  -  U   -   U  
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
-  -    -   -   U -   U  -     U  -  -   
Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,
 U -     U  -    U   -  U-   U -  U  
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
-   -  U  -    U - -    U   U  -  -   
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
 -   -  U  -   U -   -   -    U -  -   
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
 - -    U  -    U    -  U -  U  -  -  
vendége voltam.
 -  - U  -  U  
A

B

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

G

F

G

G

G

G

 11

11

3

11

11

11

5

11

11

11

11

11

11

11

9

11

10

7

A

A

B

C

C

B

C

C

C

D

E

D

E

F

F

G

G

H

H

I

I

G

G

J

J

G

G

G

 11

7

7

11

8

11

4

10

10

7

11

11

11

5

11

11

11

11

11

11

11

7

11

10

6

11

7

11

A

A

A

B

B

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

 11

11

11

3

11

11

11

4

10

5

11

10

10

11

11

A

B

B

A

 11

11

11

5

^ Ölelkező rím
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

H

H

 5

11

11

11

11

5

11

5

5

11

7

11

11

11

11

11

10

6

11

11

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

D

C

D

E

F

F

E

E

G

G

H

H

 5

7

3

7

5

5

11

5

11

11

9

11

5

9

5

5

5

11

11

11

11

11

A

A

A

B

B

B

B

 5

11

11

11

11

11

11

A

A

B

C

B

C

B

B

B

 3

11

11

11

11

11

11

5

11

A

A

A

A

B

B

A

A

 2

11

11

11

11

11

11

11

A

A

B

B

C

C

B

C

C

B

C

 11

11

11

10

11

11

11

11

11

11

5AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció