Bajza József Éjfélkor című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Tündöklő csillagok,
 -  -  -   -  U -   
Lobogva fényletek:
 U -  U  -   U -    
Hajh szívem is lobog
 -     - U  -   U -  
Mint a ti fényetek.
 -   U  U  -  U U   

  
De kebletek nem ég.
 U  -  U -   U  -   
Szerencsés csillagok:
  U -   -    -  U -    
Hidegen fénylenek
 U U -   -   U -  
Tündöklő lángitok:
 -  -  -  -  U U    

  
Bennem mint Aetnatűz
 -  -   -   U-  U -  
Dúl, forr az érzelem,
 -    -   U  -  U -   
Velem kél s nyúgoszik
 U -   -      - U  U 
A megcsalt szerelem.
U  -   -     U U U   

  
S hajh mégis lángjaim
   -    - -   -   U-  
Kiolthatatlanok,
 U-   U -  U -   
Mint örök fényetek,
 -   U -   -  U -   
Tündöklő csillagok!
 -  -  -   -  U U  
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 7

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím