Virág Benedek

Virág Benedek

eredeti nevén Virág Ádám Ignác, költő és műfordító
1752. (Dióskál) — 1830. január 25. (Buda)

Szerző figyelése

A músákhoz

Hová ragadtok? melly ligetek, s setét
Ernyőkbe visztek? mennyei lángotok

Tovább...

Az örömhez

Oh! csak tetőled függ, öröm!
Boldog óránk.

Tovább...

Vitézeinkhez

Tí, kiket a harcnak mezején szemlélek örömmel:
Tí, kikben még régi magyar vér, s félni tudatlan
Lélek van, honnyunk jelesebb védői, huszárok!

Tovább...

Bessenyei Györgynek emlékezete

Amely tűz bennem még tart, s míg bennem ez élet
Tartand, György, teneked hálaadó köszönöm.

Tovább...

Cupido

Bé van kötve szemed, hát hogy tudsz lőni, Cupido?

Tovább...

Zoilushoz

Csaknem minden író, de kivált ha poéta, reád ír,
S hogy ne gyalázd őtet, tégedet ő legyaláz.

Tovább...

Gyászkalapos

Meghalt édes anyád; kalapodnak gyásza jelenti

Tovább...

Auróra

Mely szép neved van mennyei harmatok
Szüléje! Mégis szebbek az érdemid.
Arany kocsidból intesz, és fut,
Futva fut, a lator éj setéte.

Tovább...

A bölcsről

A bölcs magában bízik; az ellene
Felkelt szerencsét, mint valamely kemény
Szirt a haboknak csapkodásit,
Érzi, de férjfiasan megállja.

Tovább...

A Poéta és a Músa

Oh Músa! mondj oly verseket,
Melyek csudálást érdemelnek.
Add, hogy füleljen a Duna,
Adj, hogy megálljon énekemre;
Vagy visszafordítván magát,
Nagy zaj között folyjon fejéhez.

Tovább...

Lámia

Szívháborító gondolatok! sebes
Szárnyakra kelvén menjetek a zajos
Szelek borongó lakhelyébe,
A Balaton habozó tavába.

Tovább...

Lantomhoz

Itt fogsz, szerettem Lantom! ezen szelíd
Nyárfának ágán függeni; a Vidék
Csendes körűlöttünk, az Égnek
Színe kies, valamerre terjed.

Tovább...

Petrarca álma

Egy myrtuserdőben valék
Álmomban a minap.

Tovább...

Újesztendőkor

Jer, kérjünk az Egek nagy Urától annyi segédet,
Annyi erőt, hogy nyujthassuk hosszabbra hanyatló
Napjait éltünknek szép érdemek által; ezekből
Állnak az esztendők nem számból. Aki henyélve
Töltött a vétkes puhaságnak kényes ölében
Nyolcvan s több nyarat, sem jó atya, sem pedig édes...

Tovább...

Ajándék

Drága sarkantyút, vagy arany keresztet;
Sőt arany gyapjat, fejedelmi címert,
Jó barátimnak nagy örömmel adnék
Tiszteletekre.

Tovább...