Rájnis József

Rájnis József

bölcseleti és teológiai doktor, tanár és műfordító
1741. június 4. (Kőszeg) — 1812. szeptember 23. (Keszthely)

Szerző figyelése

Skázon Tisztelendő Faludi Ferenc úrhoz

Bátor csudájok vagy magyar poétáknak,
S felette boldog, kit dicsér kegyes tollad:
S felette nyomorúlt, kit gyaláz kemény tollad;
Mégis csak ímmel-ámmal emleget téged
Ama szaporaszavú, kevésszavú Péter
Kit tőhegyekkel űznek a szelíd Múzsák...

Tovább...

A férjről és asszonyról

Példa beszéd, hogy férjének koronája az asszony:

Tovább...

A hazáról

Nem tudom én, melly édes erő vonsz minket hazánkhoz:

Tovább...

00

Faludi Ferenchez

Elkészűlt sokféle hajóm a régi szokásként:
Hozzád is, Faludink! egy folyamodni akar.

Tovább...

Ezópus Beszéde a gonosz hatalomról

Mint jár az, aki hatalmas úrral osztozik,
Szépen mutatja e rövid költött beszéd.

Tovább...

A házasságról

Nagy szeretet vagyon, és házasság nincsen az égben;

Tovább...

Egy Csillag nevű ifjacskáról

Csillagom! oh bár ég vólnék mikor égbe tekéntesz!

Tovább...

Egy szelíd verébről

Sírj, oh szép Venus! és te, kis Kupído!
Széllyel sírjatok, oh kegyes személyek!
Mert nagy búba merűlt szegény leányom:
Megfosztotta halál szelíd verébtől!

Tovább...

Velencéhez

Neptúnus vizinek kebelében látta Velencét,
Mellyet egész tenger mint fejedelmet ural:
Nossza no most fitogasd tarpéjai váradat (úgy mond)...

Tovább...

Az Isten-tagadókról

Nincs Isten-tagadó, vagy, ha van, pokol annak hazája;

Tovább...

Mese

Mint jár az, aki hatalmas úrral osztozik,
Szépen mutatja e rövid kőltött beszéd.

Tovább...

Egy koldus beszél egy gazdag emberrel

Számtalan a marhád, az enyím is számtalan; úgy van:

Tovább...

Egy kérkedékeny nemeshez

Tudni-való, nem vólt eleink közt semmi külömbség,
Még kiki, mint lehetett, járt az ekéje után...

Tovább...

Búcsú-vétel

Hát kell-e kőltöződnöm
Tőled, szemem világa!

Tovább...

Új-esztendői ajándékocska

Minthogy az új esztendőnek víg hajnala fénylik,
És sok gyenge leány szép adománynak örűl,
Én is imez képpel tisztellek; ha engemet esmérsz,
Tudva vagyon nálad, kedves Hiella! kié?

Tovább...