Palágyi Lajos

költő és tanítóképzőintézeti tanár
1866. április 15. (Óbecse) — 1933. március 7. (Budapest)

Szerző figyelése

Az én koszorúm

Rőt, forró szikla tenger partja mellett,
Kopár, kiégett déli szigeten.
Ember nem él itt, állat nem legelhet,
Virág, gyümölcsfa itt meg nem terem.

Tovább...

Tengerparti temetőben...

Tengerparti temetőben
Sziklába vájt sír ölén
Itt szeretném átaludni
Örök álmaimat én.

Tovább...

Hiszek

Hiszesz-e még a régi hitben,
Szent-é előtted még a múlt?
Vagy, ami egykor élt szivedben,
Már mind elkorhadt, megfakult?

Tovább...

Az aradi vértanúk

Szabadságharcunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed',
Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja.

Tovább...

A csöndesek

Némán suhannak, lengenek
A sugarak, az árnyak -

Tovább...

Van-e még?

Van-e még fájdalom,
Melyet nem kellett végigállanom?
Tart-e számomra még
Valami új, nagy sors-csapást az ég?

Tovább...

Feltámadt óra

Az az óra, vidám óra,
Feltámadt sötét valóra
És örökké itt marad...
Vígan voltam. Hittem, jól vagy,
Meg is feledkeztem rólad
S nem sejtettem azalatt,
Hogy te távol város végén,
Betegeknek menedékén...

Tovább...

Vándorút

Fönt a magasban vándorolva
Néztem alá a ködgomolyra
S a mélyben nyüzsgő hangyabolyra.

Tovább...

Livia

Én néma lányom, titokzatos szépem,
Bús idegen a többi lány között,
Magányos hattyú elzárt tó vizében,
Bűvös dal, melynek szárnya megtörött...

Tovább...

Mi a baj?

Sír szíved, hogy e honban
Sok elv van forgalomban.

Tovább...

Új történetirók

Királyt, vezért, hőst újraértékelnek,
Gyalázva mind, kik előtt leborultunk.

Tovább...

Ki a nemzetközi?

Magyar, ki honát megveti
És mindent, ami nemzeti...

Tovább...

A munkás vasárnapja

Egész világ künn a szabadban,
A város csöndes, néptelen;
Sötét lebujban, egy sarokban
Ülök görnyedten idebenn.

Tovább...

Művészi virágzás

Új kikelet, sok új fecske,
Új piac, sok új müvész,
Új irány és új elvecske,
Új vezér, ki harcra kész.

Tovább...

Kapaszkodó ifjú

Ne csüggedj, ifjú, bárha gáncsuk ér.
Ma halhatatlan író lehet bárki.

Tovább...