Kisfaludy Károly

Kisfaludy Károly

költő, drámaíró, festő, a magyar novella egyik első meghonosítója
1788. február 5. (Tét) — 1830. november 21. (Pest)

Szerző figyelése

Egy szó

Lyánka édes! csak egy szóra
Nyisd meg illat-ajkidat,
S mint egy hang az üdvösségből,
Ifjuló szivemre hat.

Tovább...

Késő bú

Rejtsd előlem kéjre lobbant
Szép szemed sugárait!
Rejtsd előlem édes arczod
S lelked annyi bájait!

Tovább...

Róza dala

Hajnali kellemü fény
Hinti mosolygva sugárát,
Melyre az ifju remény
Rakja le fellegi várát;
S édes irányra feszülten
Nézi magas remekét;
Érzete istenesülten
Fölleli biztos egét.

Tovább...

Szerelem

Félni, vágyni leskelődni,
Multon és jövőn tünődni,
Mig a jelen elillant;
S ha szép álmod el is éred,
Hőn várt s vajmi könnyű béred
Nem más, csak egy kopott lant;
Egy kisértő ijesztő váz,
Szépen festett omladó ház...

Tovább...

10

Remény

Bájszíneket tetéz reád,
Mindent igér, semmit sem ád;
Hálóból varrt köntös hidegben...

Tovább...

Titoktartás

Mondják: asszonyaink csevegők; pedig él-e csak egy, ki

Tovább...

10

A hazafi

A ki tehetségét idegen földekre pazarlá,
Méltóságra mehet, nyerhet aranyt, hireket.

Tovább...

Epigramm

Összezavart hangok, nap, hold, láng, fergeteg, ég-föld,
Bú, panasz és új szók a költőt nem teszik ám még...

Tovább...

Az élet

Míg tavaszunk zöldell, ezer indulat edzi fulánkját...

Tovább...

Dalforrás

Minden öröm hangot szül, a bú s fájdalom ismét:
A kikelet zöldjén zeng philomela panaszt.

Tovább...

Vád és tett

Míg más érdemit a közlélek alázni törekszik,
Fényre deríteni azt, a nemes elme buzog.

Tovább...

Életöröm

Ilyen az életöröm: míg sejtjük, eget mosolyog le...

Tovább...

Szülőföldem szép határa!

Szülőföldem szép határa!
Meglátlak e valahára?
A hol állok, a hol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

Tovább...

41

Szem hatalma.

Midőn bájos szemed reám tekint,
Egész létem gyönyörben olvadoz;
S bár rettegek, ha más szerelmet int,
S tömjént hódolva kellemeidre hint...

Tovább...

Tünő életkor

Hová tünél, éltem vig hajnala?
Derülted annyi szép - s dicsőt igére
Mig rózsafénynyel a boldog körére
Mosolygva egy édent himzél vala.

Tovább...

00