Kazinczy Ferenc

Kazinczy Ferenc

író, költő, a nyelvújítás vezéralakja
1759. október 27. (Érsemjén, Románia) — 1831. augusztus 23. (Széphalom, ma Sátoraljaújhely)

Szerző figyelése

Pirító javallás

Míveim közt neked ez tetszik, Szalavári, leginkább.

Tovább...

00

A nehéznyelvű

Kárischt mond, s Pszikhét, ha Pszüchét kell mondani s Cháriszt.
És Té-misz-tók-lescht, Győri, The-mi-sztocleszért.

Tovább...

A kész irók

Béna vagy és táncolsz, a nyelvet nem tudod és írsz...

Tovább...

Misoxenia

Jó nem kell, ha az emberiség, s nem nemzeted, adja...

Tovább...

A nagy titok

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted...

Tovább...

Fény és homály

Szép a felduzzadt Ares táborában
Dicső nagy tettek által fényleni;
Az érc phalanxot béfeszíteni,
S ha kell, lerogyni a vérengző csatában.

Tovább...

A mi nyelvünk

Isteni bája a szép Hellasnak, római. nagyság,
Francia csín, és német erő, s heve Hesperiának,
És lengyel lágyság! titeket szép nyelvem irígyel.

Tovább...

Fentebb stylus

"Engemet a sokaság ért s kedvel." - Pórsereg, erre!

Tovább...

Lukai

Te cifra szókkal élsz, s poeta nem vagy,
Képben bujálkodol, s poeta nem vagy,
Ömölnek rendeid, s poeta nem vagy...

Tovább...

Irói érdem

Szólj, s ki vagy, elmondom. - Ne tovább! ismerlek egészen.
Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.

Tovább...

Nehéz és könnyű

Nem szeretek nehezet, ha nehéz; könnyűt nem, ha könnyű;
Ez s amaz együtt dísz, mint külön állva, hiba.

Tovább...

Szokott és szokatlan

Berki szokottat imád. Nekem az kecses, ami szokatlan;
S kényesb vagy makacsúlt ízletem újnak örűl.

Tovább...

Prózai s poétai szólás

Természet, te vagy a törvény s a mester.
Igazgasd
Verseimet, s hagyjad folyni szabásid után!

Tovább...

Kant és Homér

"Kell" mond Kant hidegen, s "tedd, mert kell" - A Maeonida:
"Tedd, mert szép, mert jó, mert igaz!" erre tanít.

Tovább...

A költő

Jót, roszat érez a barom, de hallgat,
Jót, roszat érez, s elbeszéli az ember;
Jót, roszat érez, s zengi a lant fia.

Tovább...