Sírvers

Vörösmarty Mihály

Izmén sirjára

Sok szívnek gyötrelme mig élt, gyötrelme hogy elhalt...

Tovább...

Indali Gyula

Felirat

Volt nekem is, mint volt másnak e világon:
Sok kis erény mellett - sok nagy gyarlóságom.

Tovább...

Bárd Miklós

Sirfelirat

Tartós borút nem tűrt a lelke,
Örömre született;
Mint élet-művész kimagaslott
Mindenek felett.

Tovább...

Arany János

Juliska sirkövére

Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk...

Tovább...

Kriza János

Zsellér sirfáján

Úrtól más úrhoz mindig költöztem; Úristen...

Tovább...

Homonnay Imre

Sírvers

Kártya, kopó, fürdő, Bacchus, Vénus, pipa, ló, tánc
Kevellőjők: Üress úr van elásva ide.

Tovább...